Kaskada BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

+48 123 522 524

Opis inwestycji - dowiedz się więcej

Układ komunikacyjny


Infrastruktura drogowa związana z inwestycją:
• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej z miejscami parkingowymi– ulica Danka;
• budowa drogi gminnej wewnętrznej– połączenie pomiędzy ulicami Danka i Pachońskiego;
• budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych;
• budowa ciągu pieszo - jezdnego.

Inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu na działkach stanowiących własność Gminy Kraków. W celu realizacji podanego zakresu w dniu 03.08.2010 r. została zawarta „Umowa o budowę ogólnodostępnych parkingów i dojazdów” z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Miejsca do parkowania: zaprojektowano 23 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 12 dla osób niepełnosprawnych. W garażu pod budynkiem A zlokalizowano 84 miejsca postojowe. Dostępne będzie również ok. 100 miejsc parkingowych, które powstaną w trakcie realizacji inwestycji, wskutek wykonania postanowień Umowy z Gminą.

Ukształtowanie zieleni
W zakresie zagospodarowania zaprojektowano zorganizowaną zieleń wokół budynku (nasadzenia drzew liściastych, żywopłoty niskopienne, trawniki) oraz, dla osiągnięcia wymaganego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, „zielone dachy”.

Investor Pro Domo Logo

+48 123 522 524
biuro@kaskada-bp.pl
www.investorprodomo.com

Kaskada BP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
Prądnik Biały - Kraków, ul. Danka

Wykonanie ememStudio
Powered by BlackIce networks