Kaskada BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

+48 123 522 524

Opis inwestycji - dowiedz się więcej

Rozwiązania techniczne


Element

Charakterystyka elementu

Konstrukcja

Żelbetowa monolityczna słupowo – płytowa kondygnacji podziemnej oraz nadziemnych.

Fundamenty

Płyta żelbetowa.

Ściany fundamentowe

Żelbetowe.

Ściany zewnętrzne  

Kondygnacja mieszkalna i usługowa:

- murowana z pustaków ceramicznych U220 lub element żelbetowy

  (nadproże, słup, belka, itp.) gr. 20 lub 25 cm;

- tynk cementowo – wapienny, styropian o gr. 15 cm, tynk

   silikatowy na siatce biały gr. 0,5 cm, farba legalizacyjna;

Kondygnacja garażu:

- ściana żelbetowa, bitumiczny, papa podkładowa termozgrzewalna, styropian gr. 8 cm, folia kubełkowa,  geowłóknina.

Ściany wewnętrzne nośne

Ściana wewnętrzna nośna kondygnacji nadziemnej:

- tynk cementowo – wapienny, pustak ceramiczny gr. 25 cm lub element żelbetowy gr. 20 cm  (dodatkowa warstwa izolacji akustycznej w postaci płyt z wełny mineralnej typu ROCKTON przy dźwigach osobowych od strony pomieszczeń mieszkalnych + okładzina z płyt GKF na ruszcie stalowym).

Na klatce schodowej przy posadzce cokół z płytek.

Ściana wewnętrzna nośna kondygnacji podziemnej

-ściana żelbetowa  gr. 20 lub 25 cm.

Ściany wewnętrzne działowe

Ściany działowe kondygnacji nadziemnej i podziemnej:

- tynk cementowo – wapienny kat. 2 gr. 1,5 cm, płyty PRO Montalub ceramiczne

Stropy

Strop nad garażami: wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm,  paraizolacja z folii PE, styropian EPS70-040 gr. 5 cm, płyta żelbetowa gr. 25 cm, styropian EPS 100-038 gr. 12 cm klejony od spodu płyty, siatka powlekana klejem;

- w pasie przyściennym dylatacja ze styropianu gr. 2 cm.

 

Strop międzykondygnacyjny w pomieszczeniach suchych:wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm, paraizolacja z folii PE, styropian EPS 100-038 gr. 5 cm, płyta żelbetowa, tynk cementowo – wapienny;

- w pasie przyściennym dylatacja ze styropianu.

 

Strop międzykondygnacyjny w pomieszczeniach mokrych: tynk cementowo – wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, płyta żelbetowa, papa podkładowa termozgrzewalna na tkaninie poliestrowej SBS, styropian EPS 100-038 gr. 5 cm, paraizolacja z folii PE, wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm.;

- w pasie przyściennym dylatacja ze styropianu.

 

Strop międzykondygnacyjny na klatce schodowej:

- płytki gresowe antypoślizgowe gr. 0,5 cm na kleju;

- wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm;

- paraizolacja z folii PE;

- styropian EPS 100-038gr. 5 cm;

- płyta żelbetowa gr. 20, 22 lub 26 cm;

- tynk cementowo – wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm.

 - na schodach płytki gresowe ze stopnicami,

- w pasie przyściennym dylatacja ze styropianu gr. 2 cm.

 

Balustrada na klatce schodowej – elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej lakierowanej.

Strop międzykondygnacyjny na spocznikach międzypiętrowych na klatce schodowej:

- płytki gresowe antypoślizgowe, płyta żelbetowa, tynk cementowo – wapienny; na schodach płytki gresowe ze stopnicami.

Dach

Stropodach na segmencie M3: żwir płukany, geowłóknina typu 35, mata drenażowa typu SOPREMA SOPRADRAIN 3,5 cm, papa asfaltowa termozgrzewalna, styropian gr. min. 20 cm, folia PE, płyta żelbetowa.Płyty żelbetowe wylane na mokro grubości 16cm i 20cm, dwukierunkowo zbrojone..

Tynki i okładziny zewnętrzne i wewnętrzne

Tynki zewnętrzne: cienkowarstwowe;

Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne/ gipsowe;

Stolarka okienna

PVC, szklenie szybami zespolonymi o współczynniku U = 1,0.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa do mieszkań: drzwi wzmocnione z progiem i wizjerem. Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi drewniane z ościeżnicami regulowanymi. (opcjonalna)

Parapety

Parapety zewnętrzne z blachy malowanej wg kolorystyki obiektu.

Balkony

Płyty żelbetowe kotwione do konstrukcji budynku na łącznikach termicznych. Płytki gresowe mrozoodporne i antypoślizgowe gr. 0,5 cm na materiale izolacyjnym.

Balustrady stal nierdzewna- wypełnienie szkłem.

Instalacje

- Elektryczna i siły,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja opadowa z dachów i stropodachów z odprowadzeniem

  do zbiorników retencyjnych,

- wody zimnej,

- C.O. i C.W.U. Logotermy*, zasilanie z wymiennikowni MPEC,

- odgromowa,

- domofonowa,

- oświetlenia awaryjnego,

- orurowanie pod instalację TV zbiorczej,

- orurowanie pod instalację internetową,

- wentylacji mechanicznej pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych,

- wentylacji oddymiającej garaży,

- wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenku węgla,

- sygnalizacyjno – alarmowa w garażach,

- detekcji dymu wraz z klapami oddymiającymi na klatkach

   schodowych,

- wody przeciwpożarowej z hydrantami Ø25 przy lokalach

  użytkowych,

- wody przeciwpożarowej z hydrantami Ø33 w garażach,

- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w całym obiekcie,

- zasilanie rezerwowe central wentylacyjnych wentylacji

  oddymiającej.

 

Rozwiązania mające wpływ na koszty eksploatacji
Logotermy*

Łączniki płyt balkonów eliminujące mostki termiczne

15 cm grubości ocieplenie ścian zewnętrznych

Investor Pro Domo Logo

+48 123 522 524
biuro@kaskada-bp.pl
www.investorprodomo.com

Kaskada BP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
Prądnik Biały - Kraków, ul. Danka

Wykonanie ememStudio
Powered by BlackIce networks