Kaskada BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

+48 123 522 524

Opis inwestycji - dowiedz się więcej

Przedmiot


Inwestycja obejmuje:

  • Budowę budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego A z garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi -wodną, kanalizacji sanitarnej i opadowej, centralnego ogrzewania, elektryczną NN, oświetlenia, wentylacji mechanicznej;
  • zagospodarowanie terenu;
  • zjazd z ul. Danka – działka nr 578 – na działkę nr 132/26;
  • przebudowę i budowę sieci i przyłączy;
  • układ komunikacyjny z miejscami.


Położenie
Nieruchomość, przedmiot realizacji projektu deweloperskiego, zlokalizowana jest w północnej części Krakowa, na terenie dzielnicy Krowodrza (Prądnik Biały), przy ul. Danka, pomiędzy ulicami Pachońskiego i Nad Sudołem. Otoczenie nieruchomości stanowi, istniejąca od lat 80 ubiegłego wieku, zabudowa wielorodzinna Osiedla Prądnik Biały Zachód.


W sąsiedztwie znajdują się tereny rekreacyjne Parku Tadeusza Kościuszki i Dworek Białoprądnicki. Obszar jest dobrze skomunikowany z pozostałą częścią Krakowa.


Położenie jest korzystne w strukturze funkcjonalno – przestrzennej miasta, blisko ulicy Opolskiej. Bezpieczny dostęp do komunikacji tramwajowej zapewnia, położona na wlocie ulicy Danka do ulicy Nad Sudołem, kładka nad ulicą Opolską.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie (w kierunku wschodnim) znajduje się rezerwa terenu z przeznaczeniem pod budowę nowego połączenia drogowego i tramwajowego. Przeznaczenie tego terenu opisuje MPZP-„Linia tramwajowa od pętli Krowodrza-Górka do Górki Narodowej Zachód w Krakowie”.

Investor Pro Domo Logo

+48 123 522 524
biuro@kaskada-bp.pl
www.investorprodomo.com

Kaskada BP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
Prądnik Biały - Kraków, ul. Danka

Wykonanie ememStudio
Powered by BlackIce networks