Kaskada BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

+48 123 522 524

Standardowe zasady finansowania mieszkań hipotecznych


I. UMOWA DEWELOPERSKA

Umowa, na podstawie której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w zamian za zapłatę. Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Na życzenie Nabywcy aktem tym składany jest wniosek o wpis roszczenia do działu III księgi wieczystej opisującej stan prawny nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja.

Nabywca przed zawarciem umowy deweloperskiej otrzymuje prospekt informacyjny- zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. „O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”- dla przedsięwzięcia deweloperskiego, który zawiera dane dotyczące przedsięwzięcia, finasowania inwestycji, Dewelopera, Generalnego Wykonawcy itp.

Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawarciem umowy deweloperskiej (w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego) oraz koszty sadowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę.


II. SYSTEM PŁATNOŚCI

Zgodnie z- indywidualnie uzgodnionym- harmonogramem wpłat. Przekazanie i wydanie lokalu Kupującemu następuje po wpłaceniu pełnej, przewidzianej Umową Deweloperską, ceny za przedmiot umowy.

Harmonogram standardowy:

  1. Pierwsza wpłata- 20% ceny;
  2. Miesięczne wpłaty do wysokości 90% ceny, w okresie realizacji;
  3. Ostatnia wpłata- 10% ceny, po zgłoszeniu lokalu do odbioru i przed jego wydaniem.


III. UMOWA REZERWACJI

Na życzenie Klienta dokonujemy rezerwacji wolnego lokalu na okres nie dłuższy niż 5 dni. 

Investor Pro Domo Logo

+48 123 522 524
biuro@kaskada-bp.pl
www.investorprodomo.com

Kaskada BP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
Prądnik Biały - Kraków, ul. Danka

Wykonanie ememStudio
Powered by BlackIce networks